R&D Somboon Group ร่วมร่าง และบรรยายในหลักสูตร เทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่

คุณบูรพา ธีระโรจนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Auto & Non-Auto) ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้รับเกียรติจาก สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ในการร่วมร่าง และบรรยายในหลักสูตร เทคโนโลยีน้ำหนักเบาและการบูรณาการในยานพาหนะสมัยใหม่ รุ่นที่ 1(LWV) เมื่อวันพุธที่ 19 ธ.ค. 61