บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้รับ 2 รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศรางวัล SET AWARDS 2019

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้รับ 2 รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศรางวัล SET AWARDS 2019 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence คือ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) Excellence in Investor Relations 2017-2019 และในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence คือ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)

 

 

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) Excellence in Investor Relations 2017-2019

 

รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)