“ปั่นต่อชีวิต” ชมรมจักรยานบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ร่วมปั่นจักรยานำเงินบริจาคให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ตัวเเทนผู้บริหารนำโดย ดร.อโณทัย เหมาะเจาะ รองกรรมการผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เเละคุณเสรี เนตรหัสนัยน์ประธานชมรมจักรยานบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ พร้อมสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันปั่นจักรยานจากบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ นำเงินไปมอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะทางรวม 21 กิโลเมตร โดยมียอดบริจาค รวมทั้งสิ้น 78,390 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา