พิธีประกวดการนำเสนอระดับ SBG ของพนักงานสำหรับ “กิจกรรม Quality Control Circle" รอบสุดท้าย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ SLA ระยอง

พิธีประกวดการนำเสนอระดับ SBG ของพนักงานสำหรับ “กิจกรรม Quality Control Circle" รอบสุดท้าย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ SLA ระยอง