BEST INVESTOR RELATION AWARDS 2018

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์รับมอบรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัล SET AWARDS 2018 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา