วันที่ กิจกรรม รายละเอียด  
21 เม.ย. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
17 มี.ค. 2563 การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2562 ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย