วันที่ กิจกรรม รายละเอียด  
23 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
15 มี.ค. 2562 การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2561 ณ ห้อง Meeting Room 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 ก.พ. 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 4/2561