วันที่ กิจกรรม รายละเอียด  
27 ส.ค. 2563 การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563

VDO Conference

13 ส.ค. 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563
16 ก.ค. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องฅนสมบูรณ์ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
04 มิ.ย. 2563 การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2563

VDO Conference

19 พ.ค. 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563
17 มี.ค. 2563 การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2562

VDO Conference

27 ก.พ. 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2562