SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2563 16:36
11.70 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.40
เปลี่ยนแปลง(%)
-3.31 %
วันก่อนหน้า
12.10
ราคาเปิด
12.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,584,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
31,425,320
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.70 - 12.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.30 - 19.50