SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2562 16:39
17.80 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.30
เปลี่ยนแปลง(%)
-1.66 %
วันก่อนหน้า
18.10
ราคาเปิด
18.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
948,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
16,989,480
ช่วงราคาระหว่างวัน
17.70 - 18.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.60 - 24.70