SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2563 16:39
13.70 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.10
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.72 %
วันก่อนหน้า
13.80
ราคาเปิด
13.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
819,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
11,278,630
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.60 - 13.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.60 - 20.50