SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มีนาคม 2563 16:38
7.65 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.05
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.65 %
วันก่อนหน้า
7.70
ราคาเปิด
7.55
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,310,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,864,255
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.50 - 8.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.30 - 19.70