SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2564 16:38
20.00 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.20
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.99 %
วันก่อนหน้า
20.20
ราคาเปิด
20.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
858,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,266,830
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.00 - 20.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.20 - 23.50