SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2562 16:36
15.70 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.30
เปลี่ยนแปลง(%)
-1.88 %
วันก่อนหน้า
16.00
ราคาเปิด
15.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
694,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
10,870,230
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.30 - 15.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.60 - 20.50