SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2562 14:20
18.70 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.10
เปลี่ยนแปลง(%)
0.54 %
วันก่อนหน้า
18.60
ราคาเปิด
18.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
268,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
4,984,710
ช่วงราคาระหว่างวัน
18.40 - 18.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.60 - 24.70