SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กันยายน 2562 16:38
16.70 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.10
เปลี่ยนแปลง(%)
0.60 %
วันก่อนหน้า
16.60
ราคาเปิด
16.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
324,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
5,408,550
ช่วงราคาระหว่างวัน
16.60 - 16.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.60 - 23.10