SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 03 มีนาคม 2564 16:36
18.60 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.20
เปลี่ยนแปลง(%)
-1.06 %
วันก่อนหน้า
18.80
ราคาเปิด
18.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,191,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
40,563,730
ช่วงราคาระหว่างวัน
18.30 - 18.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.30 - 19.20