วันที่ กิจกรรม รายละเอียด  
31 ส.ค. 2565 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
25 พ.ค. 2565 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1/2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
21 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
17 มี.ค. 2565 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday