SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2565 16:35
18.40 THB
เปลี่ยนแปลง
-
เปลี่ยนแปลง(%)
- %
วันก่อนหน้า
18.40
ราคาเปิด
18.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
692,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
12,819,840
ช่วงราคาระหว่างวัน
18.40 - 18.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
17.50 - 24.80