SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 18 สิงหาคม 2565 12:16
17.90 THB
เปลี่ยนแปลง
-
เปลี่ยนแปลง(%)
- %
วันก่อนหน้า
17.90
ราคาเปิด
17.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
355,057
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
6,347,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
17.80 - 18.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
16.60 - 24.80